2022: Szent ez a hely, ahol állsz - Halld meg a teremtmények hangját!

A Teremtés hetét 2022-ben szeptember 25. és október 2. között ünnepeljük.

Idei témánk:
Szent ez a hely, ahol állsz
Halld meg a teremtmények hangját!

Teremtés heti helyi rendezvények regisztrációja 2022.

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is hívjuk a közösségeket, hogy teremtés heti rendezvényeik hírét osszák meg az ökumenikus eseménynaptárba történő regisztrációval.

Köszöntő

Ami a legalapvetőbb és a legkézenfekvőbb, azzal szoktunk a legkevesebbet törődni. Minden eszmerendszer a maga módján fejezi ki ezt a felismerést, aszerint, ahogyan a problémát érzékeli. Heidegger szerint „létfelejtésben” élünk, és a létezésre magára kellene újra és újra rákérdeznünk. Jézus Krisztus pedig nemcsak saját kortársait, hanem minden kor emberét a szeretet Istenével akarja újra élő kapcsoltba hozni: azzal, akiben mindnyájan „élünk, mozgunk és vagyunk” (vö. ApCsel 17, 24).